ANBI status Stichting Abajo:

Stichting Abajo heeft een ANBI satus. Dit is een weerspiegeling van onze transparantie en betrouwbaarheid..Verder betekent dit voor u dat uw giften en schekkingen aan Stichting Abajo volledig aftrekbaar zijn bij de belastingdienst.

Bestuur:

VOORZITTER              SECRETARIS                    PENNINGMEESTER            BESTUURSLID

De heer M.J. Rijkers                   Mevrouw Nadia Rijkers                    Mevrouw Welagen                                   De heer Ton Blom

Volgens artikel 3, lid 5 van de statuten van de Stichting ontvangen de bestuurders geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden

Stichting Abajo
Verdronkenoord 1
1811 BE Alkmaar

K.v.k. 37134483
RSIN: 8182402108016100
Bank: NL53INGB0004772533